jetso
著數

赤柱廣場 x FOODSPORT食物救援 - 城市定向挑戰賽2020 - 親子組 (一大一小), 名額5組。集運動、玩樂、慈善於一身嘅城市定向活動!你哋報名參加咗未呀?

【活動詳情】
日期:9月13日 (星期日)
時間:上午9時30分至下午5時正
活動區域:赤柱
更多資訊:www.foodsport.com.hk/uac2020
*如需要列印版賽事完成證書,需另加HKD35/張

參加辦法

登記/登入荷花親子網會員並回答以下簡單問題即可參加。

條款及細則
  • 此遊戲之有效期為2020年6月6至6月18日。
  • 得獎者將會獲電郵通知,每個得獎電郵只可領獎一次。
  • 得獎者須親自領獎,地址:香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心19樓1902-1904室。
  • 獎品不可轉讓、交換、退款或轉售,並不能兌換現金或其他禮品。
  • 本公司擁有對此等條款及細則最終之決定權。
  • 如有任何爭議,本公司保留就爭議及與此優惠有關任何問題之最終決定權。
  • 本公司有權隨時修訂此等條款及細則,或終止或暫停此項優惠而不作另行通知。
  • 以上條款及細則受香港特別行政區之法律所管限並須根據香港之法律解釋。